Wat kun je er mee?

groepDiploma of certificaat

Als je gezakt bent, kun je bij een VAVO-school alsnog je diploma halen door één of meer vakken over te doen. Je kunt dat eventueel combineren met werk of een aanvullende opleiding, bijvoorbeeld MBO.

Ook kun je ervoor kiezen je profiel te verbeteren of van profiel te wisselen.

Je kunt via het Vavo doorstromen naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van VMBO-KB naar VMBO-TL, van VMBO-TL naar Havo of van Havo naar Vwo).

In het kader van leven-lang-leren kun je bij het Vavo tekorten in vakken wegwerken zoals bijvoorbeeld Duits, Frans, Engels, Nederlands, Filosofie, Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde.

Bezemklassen

Veel VAVO-scholen bieden VWO-natuurkunde, -scheikunde en -biologie ook in de oude stijl aan, we noemen dat bezemklassen. Als je voor één van die vakken gezakt bent, kun je daarvoor terecht bij een VAVO-school.

Augustusexamens

Leerlingen die door middel van het ophogen van het cijfer voor een schoolexamenvak of het profielwerkstuk alsnog kunnen slagen, kunnen gebruik maken van de zogenaamde augustusexamens. Vanaf komend schooljaar mag een leerling (weer) meerdere cijferlijsten inzetten. Dankzij een augustusexamen kan een leerling toch op tijd zijn diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Let op: vraag bij de vervolgopleiding na wanneer je uiterlijk het diploma moet hebben (in verband met de toelating).

21+ toets
Wil je naar de Universiteit of het HBO, maar heb je nog geen resp. Vwo / Havo-diploma dan kun je door een aantal certificaten te halen mogelijk toegelaten worden via de 21+ regeling. Informeer bij de vervolgopleiding welke vakken / certificaten vereist zijn.

Combinatie-trajecten MBO/HBO

Bij de meeste VAVO-scholen kunnen gezakte leerlingen die maar enkele VAVO-vakken hoeven over te doen, een combinatie maken met een (versnelde) MBO-opleiding.