Wat is het VAVO?

vrouw_boek

Kent u het VAVO? Het heeft een boeiende geschiedenis waarbij in de jaren zestig van de vorige eeuw het accent lag op de avondschool. Veel werknemers hadden hun opleiding noodgedwongen afgebroken, in de avonduren haalden zij alsnog hun diploma. Vanaf de jaren zeventig stond het volwassenenonderwijs in het teken van vrouwenemancipatie: de Moedermavo (en havo/vwo) kwam op. Sinds 1996 zijn de VAVO-opleidingen ondergebracht bij de ROC’s. Tegenwoordig bezoeken vooral jongvolwassenen het VAVO: gemiddeld ligt hun leeftijd tussen de 17 en 27 en willen ze bij het VAVO alsnog slagen voor een (hoger) diploma.

kop