Vavoscholen – een volwassen (nieuwe) kans!

Wat bieden Vavoscholen?

VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) is er voor iedereen van 18 jaar en ouder die een VMBO-TL, HAVO- of VWO-diploma of deelcertificaten wil behalen (zie ook Wat is het Vavo). Vavoscholen vindt u in heel Nederland.

Ook minderjarigen vanaf 16 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot een vavoschool. Dit is wettelijk vast gelegd in een uitbestedingsregeling met het Voortgezet Onderwijs (Rutte-regeling: zie voor meer informatie deze folder in pdf). Het gaat hierbij onder andere om de afweging over de vraag of de leerling meer kans van slagen heeft in het volwassenenonderwijs (meer info).

De verschillende scholen in het land bieden trajecten vaak versneld aan waarbij je vrijstellingen kunt krijgen voor eerder behaalde resultaten.
Er bestaan 1- en 2-jarige trajecten, afhankelijk van het aanbod per vavoschool.
Een aantal Vavoscholen biedt bovendien avondonderwijs aan (zie het overzicht van alle Vavoscholen met verwijzingen naar de websites). Het VAVO wordt door het Rijk bekostigd.

Vavo: Uniek in onderwijsland

 

Volwassenenonderwijs

Het onderwijs op een vavoschool is meestal kleinschalig. Lessen worden gegeven in kleine klassen waardoor er tijd en gelegenheid is voor persoonlijke aandacht. Uiteraard heerst er een volwassen sfeer en wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht. Dat houdt ook in dat de deelnemer wordt aangesproken op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Tevens zijn er tal van ondersteuningsmogelijkheden via mentoraat, decanen of meer specialistische kanalen.

kop

Partners

Het netwerk van scholen voor Vavo-onderwijs werkt samen met:
De MBO-Raad
Dienst Uitvoering Onderwijs
Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs
Ministerie van OCW
Ouders & Onderwijs